Som lokal volontär för Wake Me Up kan du hjälpa till att sprida information om föreningen i ditt närområde. Du får möjlighet att agera lokal ambassadör i syfte att nå ut till vår målgrupp, unga 16–25 år, om vilket stöd de kan få genom Wake Me Up. Du kan även bidra till att samla in pengar till föreningen genom egna lokala initiativ, i samråd med volontärsamordnaren.

I uppdraget som lokal volontär har du stor möjlighet att själv bestämma tid och omfattning. Vårt önskemål är att du har ambitionen att spendera minst 4 timmar i månaden åt uppdraget. Samtidigt kan det se olika ut, beroende på vilka uppdrag du vill anta. Du kanske önskar anordna initiativ i koppling till specifika händelser, såsom Mental Health Awareness Month (maj) eller Wake Me Up week och Världsdagen för psykisk hälsa (oktober). I så fall kan det innebära att du lägger up din tid i koppling till just ditt projekt.

Vid tillfällen då du startar ett eget initiativ, i samråd med Wake Me Up, är det helt upp till dig hur mycket tid du spenderar i ditt projekt.

Praktisk info:

När du är ansluten som lokal volontär samarbetar du med andra lokala volontärer via en digital samarbetsplattform. Därigenom får du information om vad de andra volontärerna arrangerar, du får möjlighet att välja arbetsuppgifter som passar dig och du ansvarar för att uppdatera information om ditt arbete i plattformen. Digitalt samarbete kräver viss tid framför datorn från din sida, men det blir mycket roligare när alla kan se vad som sker på olika håll i Sverige.

Minsta åtagande:

Som lokal volontär ser vi gärna att ditt minsta åtagande är ca 1 timma i veckan (eller 4 timmar i månaden). Det kan innebära att du kontaktar lokala gymnasieskolor, sätter upp affischer eller sprider våra inlägg på sociala medier. Men du har även möjlighet att själv ge förslag på olika initiativ i ditt lokalområde.

Vår förväntan på dig som lokal volontär:

  • Att du deltar vid våra volontärträffar, gärna live men även online. Vi ämnar anordna 2 träffar per år. Utöver träffarna försöker vi anordna spännande webinarier av olika slag.
  • Att du uppdaterar info om ditt arbete och samarbetar via de digitala plattformar vi använder.
  • Att du följer våra etiska riktlinjer och både står för och agerar för föreningens ändamål, att främja välmående hos Sveriges unga.

Processen för att bli lokal volontär hos Wake Me Up:

Steg 1:

Skicka in din intresseanmälan via vår hemsida, med information om vem du är, varför du vill bli volontär och vart i Sverige du utgår från. Vi kommer därefter kontakta dig för att boka tid för digital intervju, då du får möjlighet att ställa frågor om uppdraget.

Innan du skickar in din intresseanmälan, säkerställ följande:

 • Att du är medveten om att du behöver visa upp registerutdrag från polisen längre fram i processen, för att få ansluta dig som volontär.
 • Att du är införstådd med att samarbete främst sker digitalt och att du därav är beredd att spendera viss tid framför din dator i uppdraget.

Steg 2:

Om båda parter vill gå vidare efter intervjun, ska du utföra följande steg:

 • Ansöka om registerutdrag från polisen, för att visa upp vid ditt välkomstmöte med Wake Me Up.
 • Läsa igenom och signera vår överenskommelse med etiska riktlinjer och kommunikationsguide.
 • Gå vår utbildning, via video och kompendium. Under utbildningen ska du svara på de frågor som finns i kompendiet. På så sätt säkerställer vi att du har förstått all viktig information.
 • Maila över din signatur av överenskommelsen och svaren på frågorna till volontärsamordnaren.

Steg 3:

Digitalt välkomstmöte med ansvarig på Wake Me Up, vilket kan ske gemensamt med andra eller individuellt. Under detta möte får du tillgång till alla digitala plattformar du behöver ha åtkomst till för att påbörja ditt uppdrag.

SKICKA IN ANSÖKAN