Som lokal volontär för Wake Me Up kan du hjälpa till att sprida information om föreningen i ditt närområde. Du får möjlighet att agera lokal ambassadör i syfte att nå ut till vår målgrupp, unga 16–25 år, om vilket stöd de kan få genom Wake Me Up. Du kan även bidra till att samla in pengar till föreningen genom egna lokala initiativ, i samråd med volontärsamordnaren.

För att bli lokal volontär ser vi gärna att du:

  • Har både vilja och tid till att skapa möjligheter för Sveriges unga att främja sitt välmående och arbeta med sin personliga utveckling! Att skapa möjligheter kan handla om alltifrån informationsspridning till insamlingsinitiativ. Du får gärna vara kreativ och ta initiativ.
  • Vi välkomnar och är tacksamma för både unga och vuxna lokala volontärer, men blir lite extra glada om du är 16-25 år!

Praktisk info:

När du är ansluten som lokal volontär samarbetar du med andra volontärer via en digital samarbetsplattform. Därigenom kan du välja olika uppgifter du vill göra, ge förslag på egna idéer/initiativ samt se vad de andra volontärerna gör. Uppgifter som finns att välja mellan kan vara alltifrån att kontakta lokala gymnasieskolor, sätta upp affischer eller sprida våra inlägg på sociala medier. Digitalt samarbete kräver viss tid framför datorn från din sida, men det blir mycket roligare när alla kan se vad som sker på olika håll i Sverige.

Minsta åtagande:

Som lokal volontär ser vi gärna att du engagerar dig ca 1 timma i veckan (eller 4 timmar i månaden). Men du har stor möjlighet att själv bestämma tid och omfattning. Du kanske önskar anordna initiativ i koppling till specifika händelser, såsom Mental Health Awareness Month (maj) eller Wake Me Up week och Världsdagen för psykisk hälsa (oktober). Det kan innebära att du i så fall lägger upp din tid i koppling till just ditt projekt.

Vid tillfällen då du startar ett eget initiativ, i samråd med Wake Me Up, är det alltså helt upp till dig hur mycket tid du spenderar i ditt projekt.

Hur ser antagningsprocessen ut?

Steg 1: Skicka in din intresseanmälan via vår hemsida, med information om vem du är, varför du vill bli volontär och vart i Sverige du utgår från. Vi kommer därefter kontakta dig för att boka en digital intervju, då du får möjlighet att ställa frågor om uppdraget.

Innan du skickar in din intresseanmälan, säkerställ följande:

  • Att du är medveten om att du behöver visa upp registerutdrag från polisen längre fram i processen, för att få ansluta dig som volontär.
  • Att du är införstådd med att samarbete främst sker digitalt och att du därav är beredd att spendera viss tid framför din dator i uppdraget.

Steg 2: Om båda parter vill gå vidare efter intervjun, ska du utföra följande steg:

  • Ansöka om registerutdrag från polisen.
  • Läsa igenom och signera vår överenskommelse med etiska riktlinjer och kommunikationsguide.
  • Gå vår utbildning, via video och kompendium. Under utbildningen ska du svara på de frågor som finns i kompendiet. På så sätt säkerställer vi att du har förstått all viktig information.

Steg 3: Digitalt välkomstmöte som antingen sker tillsammans med andra nya volontärer eller individuellt. Under detta möte får du tillgång till alla digitala plattformar du behöver ha åtkomst till för att påbörja ditt uppdrag.

Vad får du som volontär tillbaka?

Som förening vill vi lyfta dem som hjälper till! Det gör vi genom att bjuda in till volontär- och nätverksträffar två gånger per år. Vi ser gärna att du som är volontär ämnar att delta på dem, gärna live men även digitalt när den möjligheten finns. Utöver dessa träffar lyssnar vi till era önskemål gällande inspirerande webinarer och glada initiativ tillsammans! Det är tillsammans som vi kan främja ungas välmående i hela Sverige!

SKICKA IN ANSÖKAN