BEHÖVER DUEN COACH?

De flesta bryr sig om sin psykiska hälsa och känner kanske därför ett behov av att prata av sig med någon. Ungdomar i synnerhet. Vi tror på att prata, både om stort och smått. På så sätt kan våra coacher peppa och vägleda ungdomar framåt i livet genom att bidra med energi, mod och meningsfullhet.

Vi tror på att coacha och stötta ungdomar inför kommande utmaningar på ett tidigt stadie i en naturlig miljö. Det ska framförallt inte innebära kostnader, telefonköer och väntrum. En låg tröskel till hjälp är nödvändig och därför sker all vägledning av våra coacher via videosamtal som bokas i vår app.

DET HÄR GÖRVI INTE

Wake Me Up bedriver inte någon typ av sjukvård. Vid psykisk ohälsa som exempelvis depression eller ångest bör du vända dig till din ungdomsmottagning eller vårdcentral för att få hjälp av läkare eller psykolog.

Vi bedriver mental friskvård och vi brinner för att skapa ett samhälle där unga upplever trygghet, mening och styrka inför livets utmaningar.

VÅR APP

Ladda ner appen ”Wake Me Up” via Google Play eller App Store.

Logga in med ditt BankID.

Boka ditt möte bland de lediga tiderna.

Logga in i appen på din bokade tid. Se till att sitta lugnt och ostört.

Vid behov bokar du en ny tid med din coach för uppföljning.