Som ideell coach för Wake Me Up bidrar du med din tid och kompetens, för att unga 16–25 år ska ha möjlighet att boka gratis coaching via vår app. Vi erbjuder endast professionell coaching, vilket innebär att du behöver uppfylla ett antal kriterier för att få ställa upp.

Kriterier för att bli ideell coach hos oss:

Utbildning, minst en av nedan:

 • Certifiering genom ICF eller annan likvärdig coachutbildning.
 • Högskoleutbildning inom psykologi, beteendevetenskap eller likvärdig utbildning som innefattar samtalsträning.
 • Annan utbildning som anses likvärdig.

Erfarenhet, minst en av nedan:

 • Aktiv yrkesutövning som coach under minst 100h med goda referenser från klienter.
 • Aktivt arbete med ungdomar som innefattar samtalsutövning.
 • Yrkesutövning som innefattar samtal, som anses likvärdig.

Praktisk info:

Som ideell coach hos Wake Me Up behöver du själv ha tillgång till dator med god internetuppkoppling och kamera för videosamtalen. Observera att du behöver Google Chrome som webbläsare på din dator, du kan alltså inte använda vår app eller telefon/Ipad för att som coach koppla upp till samtal. Vi arbetar även med ett digitalt samarbetsverktyg, där du som coach får bidra med övriga uppgifter om du inte blir bokad.

Minsta åtagande:

Som ideell coach behöver du lägga ut minst 1 tid i månaden och engagera dig minst 1 timma i månaden. Däremot kan uppdraget kräva mer tid än så, eftersom du ska vara tillgänglig för samtal för den deltagare som bokar tid för coaching med just dig. (Självklart får du lägga ut fler tider varje månad om du vill och har möjlighet!)

Situation 1:

Du har lagt ut en tid denna månad, men får ingen bokning. Denna tid (45 minuter som annars hade gått till coachande samtal) ska då ägnas till uppgifter som finns i vårt digitala samarbetsverktyg. Det kan innebära att du tex kontaktar lokala gymnasieskolor, sätter upp affischer eller sprider/kommenterar våra inlägg på sociala medier.

Situation 2:

Du har lagt ut en tid denna månad och blir bokad. Du utför samtalet och bestämmer med din deltagare om ni ska ha fler samtal och i så fall hur många. Det kan innebära att ni har fyra samtal tillsammans, en gång i veckan. I detta fall behöver du alltså spendera 4 timmar på uppdraget denna månad.

Hur ser antagningsprocessen ut?

Steg 1: Skicka in din intresseanmälan via vår hemsida med information om vem du är, info om utbildning/erfarenhet och varför du vill ställa upp som coach. Vi kommer därefter kontakta dig för en digital intervju, då du får möjlighet att ställa frågor om uppdraget.

Innan du skickar in din intresseanmälan, säkerställ följande:

 • Att du kan visa upp underlag, såsom certifiering/utbildningsbevis.
 • Att du har en eller två referenser att uppge under intervjun. Vi godkänner referens från tidigare klient eller någon som har insikt i din kompetens som coach, såsom tidigare utbildare.
 • Att du är medveten om att du behöver visa upp registerutdrag från polisen längre fram i processen.
 • Att du själv har grundläggande kunskaper för att lösa enkla tekniska problem på din dator, såsom att få din kamera att fungera inför ett samtal.
 • Att du är införstådd med att uppdraget sker digitalt och att du därav är beredd att spendera viss tid framför din dator i uppdraget.

Steg 2: Om du går vidare efter intervjun med referenstagning ska du göra följande:

 • Ansöka om registerutdrag från polisen, för att visa upp vid ditt välkomstmöte med Wake Me Up.
 • Läsa igenom och signera vår överenskommelse med etiska riktlinjer och kommunikationsguide.
 • Gå vår utbildning, via video och kompendium. Under utbildningen ska du svara på de frågor som finns i kompendiet. På så sätt säkerställer vi att du har förstått all viktig information.

Steg 3: Digitalt välkomstmöte som antingen sker tillsammans med andra nya volontärer eller individuellt. Under detta möte får du tillgång till alla digitala plattformar du behöver ha åtkomst till för att påbörja ditt uppdrag.

Vad får du som ideell coach tillbaka?

Som förening vill vi lyfta dem som hjälper till! Det gör vi genom att bjuda in till volontär- och nätverksträffar två gånger per år. Vi ser gärna att du som är volontär ämnar att delta på dem, gärna live men även digitalt när den möjligheten finns. Utöver dessa träffar lyssnar vi till era önskemål gällande inspirerande webinarer och glada initiativ tillsammans! Det är tillsammans som vi kan främja ungas välmående i hela Sverige!

SKICKA IN ANSÖKAN

Obs! Intresseanmälningar som ideell coach håller stängt under sommaren 2023, vi öppnar upp igen i september!