Som ideell coach för Wake Me Up bidrar du med din tid och kompetens, för att unga 16–25 år ska ha möjlighet att boka gratis coaching via vår app. Vi erbjuder endast professionell coaching, vilket innebär att du behöver uppfylla ett antal kriterier för att få ställa upp.

Kriterier för att bli ideell coach hos oss:

Utbildning, minst en av nedan:

 • Certifiering genom ICF eller annan likvärdig coachutbildning.
 • Högskoleutbildning inom psykologi, beteendevetenskap eller likvärdig utbildning som innefattar samtalsträning.
 • Annan utbildning som anses likvärdig.

 

Erfarenhet, minst en av nedan:

 • Aktiv yrkesutövning som coach under minst 100h med goda referenser från klienter.
 • Aktivt arbete med ungdomar som innefattar samtalsutövning.
 • Yrkesutövning som innefattar samtal, som anses likvärdig.

Praktisk info:

Som ideell coach hos Wake Me Up behöver du själv ha tillgång till dator med god internetuppkoppling och kamera för videosamtalen. Observera att du behöver en dator med Google Chrome som webbläsare, du kan alltså inte använda vår appen eller telefon/Ipad för att koppla upp till samtal. Utöver vår digitala plattform för videosamtal ska du även ansluta dig till vårt digitala samarbetsverktyg, för att bidra med övriga uppgifter om du inte blir bokad till samtal. Därigenom får du information om vad andra volontärerna arrangerar och du kan från en lista välja arbetsuppgifter som passar dig. Digitalt samarbete kräver alltså viss tid framför datorn från din sida, men det blir mycket roligare när alla kan se vad som sker på olika håll i Sverige.

 

Minsta åtagande:

Som ideell coach hos oss behöver du lägga ut minst 1 tid i månaden och engagera dig minst 1 timma i månaden. Däremot kan uppdraget kräva mer tid än så, eftersom du ska vara tillgänglig för samtal för den deltagare som bokar tid för coaching med just dig.

 

Situation 1:

Du har lagt ut en tid denna månad, men får ingen bokning. Denna tid (45 minuter som annars hade gått till coachande samtal) ska då ägnas till uppgifter som finns i vårt digitala samarbetsverktyg. Det kan innebära att du kontaktar lokala gymnasieskolor, sätter upp affischer eller sprider/kommenterar våra inlägg på sociala medier.

 

Situation 2:

Du har lagt ut en tid denna månad och blir bokad. Du utför samtalet och bestämmer med din deltagare om ni ska ha fler samtal och i så fall hur många. Det kan innebära att ni har fyra samtal tillsammans, en gång i veckan. I detta fall behöver du alltså spendera 4 timmar på uppdraget denna månad.

 

Självklart får du lägga ut fler tider varje månad, men kom ihåg att ägna 1 timme till övrigt arbete om du en månad inte får någon bokning. Detta för att hjälpa föreningen att nå ut till fler om möjligheten till kostnadsfri coaching.

 

Vår förväntan på dig som ideell coach:

 • Att du deltar vid våra volontärträffar, gärna live men även online. Vi ämnar anordna 2 träffar per år. Utöver träffarna försöker vi anordna spännande webinarier av olika slag.
 • Att du uppdaterar info om ditt arbete och samarbetar via de digitala plattformar vi   använder.
 • Att du följer våra etiska riktlinjer och både står för och agerar för föreningens ändamål, att främja välmående hos Sveriges unga.

 

Processen för att bli ideell coach hos Wake Me Up:

Steg 1: Skicka in din intresseanmälan via vår hemsida med information om vem du är, info om utbildning/erfarenhet och varför du vill ställa upp som coach. Vi kommer därefter kontakta dig för att boka tid för digital intervju, då du får möjlighet att ställa frågor om uppdraget.

 

Innan du skickar in din intresseanmälan, säkerställ följande:

 • Att du kan visa upp underlag, såsom din certifiering/utbildningsbevis.
 • Att du har en eller två referenser att uppge under intervjun. Vi godkänner referens från tidigare klient eller någon som har insikt i din kompetens som coach, såsom tidigare utbildare.
 • Att du är medveten om att du behöver visa upp registerutdrag från polisen längre fram i processen, för att få ansluta dig.
  • Att du själv har tillgång till dator med god internetuppkoppling och kamera. Du ska ha vana att utföra digitala samtal och har grundläggande kunskaper för att lösa enkla tekniska problem, såsom att få din kamera att fungera inför ett samtal.
 • Att du är införstådd med att uppdraget främst sker digitalt och att du därav är beredd att spendera viss tid framför din dator i uppdraget.

 

Steg 2: Om du går vidare efter intervjun med referenstagning ska du göra följande:

 • Ansöka om registerutdrag från polisen, för att visa upp vid ditt välkomstmöte med Wake Me Up.
 • Läsa igenom och signera vår överenskommelse med etiska riktlinjer och kommunikationsguide.
 • Gå vår utbildning, via video och kompendium. Under utbildningen ska du svara på de frågor som finns i kompendiet. På så sätt säkerställer vi att du har förstått all viktig information.
 • Maila över din signatur av överenskommelsen och svaren på frågorna från utbildningen till volontärsamordnaren.

Steg 3: Digitalt välkomstmöte med ansvarig på Wake Me Up, vilket kan ske gemensamt med andra eller individuellt. Under detta möte får du tillgång till alla digitala plattformar du behöver ha åtkomst till för att påbörja ditt uppdrag.

SKICKA IN ANSÖKAN