VÅR MISSION

Vi väcker ungas drömmar och hopp för framtiden och deras kraft att ta sig dit!

Som förening arbetar vi främjande, vilket innebär att vi ämnar förstärka det vi vill se mer utav! Välmående, hopp, utveckling och möjligheter!

Wake Me Up arbetar utifrån WHO’s definition av psykisk hälsa som utgångspunkt. God psykisk hälsa uppnås när individen upplever livets meningsfullhet, känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar och kan engagera sig i arbete och samhället. Vi önskar bryta trenden med den ökade psykiska ohälsan, genom fokus på stärkande och främjande arbete av välmående och personlig utveckling.

INFOFILER

Nedladdningsbara PDF-filer för att skriva ut i syfte att dela ut till unga och sätta upp på anslagstavlor.

Affisch A4 stående

Affisch A4 liggande

STYRELSEN

 

Vi kommer från olika bakgrunder och skilda branscher, men har alla samma mål — att hjälpa unga framåt i livet. Styrelsen består av:

Kim Karhu

Katrin Lennartsson

Charlotte Ljung

Charlotte Ljung

Daniel Collin Holgersson

Michael Kristensson

Magnus Gnisterhed

Magnus Gnisterhed

Merlina Poljak Käll

Merlina Poljak Käll

KONTAKTA OSS