VÅR FILOSOFI

Vi arbetar med WHO:s definition av psykisk hälsa som utgångspunkt. Forskning visar att vara i god psykisk och fysisk hälsa underlättar för ungdomar att hantera övergången från barndom till ungdom och senare vuxenlivet. Psykiskt välbefinnande i barndomen är förknippat med social kompetens och stärkta färdigheter att reda sig senare i vuxen ålder.

STYRELSEN

Vi kommer från olika bakgrunder och skilda branscher, men har alla samma mål — att hjälpa unga framåt i livet. Styrelsen består av:

Kim Karhu

Lena Lyckenvik

Emma Rikewall

Charlotte Ljung

Mikael Widlund

Michael Kristensson

Magnus Gnisterhed

Merlina Poljak Käll

KONTAKTA OSS