Vanliga frågor

Du som är mellan 16–25 år kan få en coach genom oss. Du behöver ha Mobilt BankID för att kunna använda tjänsten.

En session är ca 45 min.

Coachingen är helt kostnadsfri och är för dig som är 16–25 år.

Vårt mål är att erbjuda coaching på flera språk, men i nuläget sker coachingen endast på svenska.

Du väljer själv vad du vill prata om.  Samtalen kan innefatta målsättning, personlig utveckling, relationer, hälsa, karriär etc. Coaching passar människor som vill ha hjälp med att komma framåt, vi behandlar inte fysiska eller psykiska sjukdomar.

All coaching sker konfidentiellt, så allt stannar mellan dig och din coach. Vill du däremot berätta för någon vad du pratat om är det helt upp till dig.

Undantag råder om lagen kräver utlämning av information.

En psykolog behandlar människor med psykiska besvär, detta erbjuder inte Wake Me Up. Våra coacher finns för att inspirera och vägleda ungdomar att hitta mening och energi inför framtida utmaningar.

Så länge du har vår app och Mobilt BankID installerat och har en internetuppkoppling fungerar det precis som vanligt.