PRESS OCH RAPPORTER

Om oss

Wake Me Up är en ideell förening som arbetar för ungas välmående och personliga utveckling. Vårt fokus är att erbjuda unga möjlighet, att genom egna resurser, lära sig hantera livets motgångar och svårigheter med sitt välmående i behåll.

Vi vänder oss till unga 16-25 år samt gymnasieskolor och ungdomsföreningar. Målgruppen uttrycker ofta behov att få prata med någon utomstående vuxen. Genom vår app kan de därför få kostnadsfri coaching via videosamtal med professionella, erfarna coacher. Vi vill erbjuda möjlighet till samtal när du behöver det – utan långa väntetider eller kostnader.

Utöver coachingsamtal erbjuder vi kostnadsfria workshops för gymnasieskolor och ungdomsföreningar om välmående och personlig utveckling. Workshopens innehåll är baserad på evidensbaserad kunskap inom vetenskapen positiv psykologi. Målet är att inspirera och ge konkreta verktyg att behålla eller förbättra sitt välmående i vardagen för att kunna hantera livets utmaningar.

Vi arbetar utifrån WHO’s definition av psykisk hälsa som utgångspunkt. God psykisk hälsa uppnås när individen upplever livets meningsfullhet, känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar och kan engagera sig i arbete och samhället.

Genom främjande arbete av välmående hos ungdomar och unga vuxna är vår förhoppning att bryta trenden med den ökade psykiska ohälsan.

Vision

From dream to dream!

Mission

Vi väcker ungas hopp och drömmar för framtiden och deras kraft att ta sig dit.

Hur?

Främjande arbete med fokus på coachande samtal och kunskapsspridning om välmående.

Volontärer

Wake Me Up har upp mot 80 engagerade volontärer runtom i Sverige. Majoriteten av volontärerna är professionella coacher som ställer upp med sin profession ideellt. För att få ställa upp som coach hos Wake Me Up krävs tidigare utbildning och erfarenhet av coachande samtal. Gällande utbildning krävs exempelvis certifiering via ICF eller universitetsutbildning. Alla behöver genomgå intervju med referenstagning samt visa upp utdrag från belastningsregistret. Samtliga coacher ska även signera våra etiska riktlinjer innan de kan bidra med sin tid ideellt. Wake Me Up har även en systerorganisation i Norge.

Statistik/Resultat

Efter avslutad coachingprocess får deltagaren möjlighet att svara på en utvärdering. En sammanställning av resultatet som publicerades i augusti 2022 finns att ladda ner HÄR!

Wake me up i media

Övriga artiklar om ungdomars välmående i media

Bilder

  • Bild på verksamhetschef Julia Karhu. Fotograf: Carolin Freiholtz. Ladda ner HÄR!
  • Bild på grundaren Kim Karhu. Fotograf: Carolin Freiholtz. Ladda ner HÄR!
  • Bild på både Julia Karhu och Kim Karhu. Fotograf: Carolin Freiholtz. Ladda ner HÄR!
  • Wake Me Up’s logga röd. Ladda ner HÄR!
  • Wake Me Up’s logga röd och svart. Ladda ner HÄR!