Som föreläsare för Wake Me Up får du möjlighet att besöka gymnasium och ungdomsgrupper med en workshop, i syfte att sprida evidensbaserad kunskap om välmående. Vår workshop utgår från forskningen inom positiv psykologi, med fokus på personliga styrkor. Denna workshop erbjuder vi kostnadsfritt (max 1 tillfälle per organisation) till vår målgrupp.

För att bli föreläsare hos oss ser vi gärna att du:

 • Har tidigare vana att leda workshops/hålla i föreläsningar.
 • Har grundläggande kunskap om vetenskapen positiv psykologi och därav känner till Via Character Strengths och dess forskning.
 • Har lätt för att skapa trygghet och förtroende i mötet med unga.

Praktisk info:

Som föreläsare hos Wake Me Up får du tillgång till vår workshop och instuderingsmaterial för att kunna utföra workshopen professionellt. Du får möjlighet att göra den mer personlig, men utefter vissa ramar då grunden ska vara densamma för samtliga föreläsare. Du samarbetar med andra föreläsare, coacher och volontärer via ett digitalt samarbetsverktyg. Därigenom får du information om vad andra volontärer gör runtom i Sverige, men även information om vilka organisationer vi har besökt med en workshop. Digitalt samarbete kräver viss tid framför datorn från din sida, men det blir mycket roligare när alla kan se vad som sker på olika håll i Sverige.

 

Minsta åtagande:

Som föreläsare hos oss har du två åtaganden. Ditt huvuduppdrag är att utföra en workshop när du får en bokning, med allt vad det innebär gällande förberedelser inför tillfället. Däremot kan föreningen inte garantera bokningar, därför innefattar ditt uppdrag att även kontakta ungdomsorganisationer med information om workshopen. Vi vill att du spenderar ca 1 timma i månaden kring detta, när du inte har en kommande workshop inbokad.

 

Vår förväntan på dig som föreläsare:

 • Att du deltar vid våra volontärträffar, gärna live men även online. Vi ämnar anordna 2 träffar per år. Utöver träffarna försöker vi anordna spännande webinarier av olika slag.
 • Att du uppdaterar info om ditt arbete och samarbetar via de digitala plattformar vi   använder.
 • Att du följer våra etiska riktlinjer och både står för och agerar för föreningens ändamål, att främja välmående hos Sveriges unga.

 

Processen för att bli föreläsare hos Wake Me Up:

Steg 1: Skicka in din intresseanmälan via vår hemsida med information om vem du är, info om tidigare erfarenhet och varför du vill ställa upp som föreläsare. Vi kommer därefter kontakta dig för att boka tid för digital intervju, då du får möjlighet att ställa frågor om uppdraget.

 

Innan du skickar in din intresseanmälan, säkerställ följande:

 • Att du är medveten om att du behöver visa upp registerutdrag från polisen längre fram i processen, för att få ansluta dig som volontär.
 • Att du är införstådd med att samarbete främst sker digitalt och att du därav är beredd att spendera viss tid framför din dator i uppdraget.

 

Steg 2: Om båda parter vill gå vidare efter intervjun ska du utföra följande steg:

 • Ansöka om registerutdrag från polisen, för att visa upp vid ditt välkomstmöte med Wake Me Up.
 • Läsa igenom och signera vår överenskommelse med etiska riktlinjer och kommunikationsguide.
 • Gå vår utbildning, via video och kompendium. Under utbildningen ska du svara på de frågor som finns i kompendiet. På så sätt säkerställer vi att du har förstått all viktig information.
 • Maila över din signatur av överenskommelsen och svaren på frågorna till ansvarig.

Steg 3: Digitalt välkomstmöte med ansvarig på Wake Me Up, vilket kan ske gemensamt med andra eller individuellt. Under detta möte får du tillgång till alla digitala plattformar du behöver ha åtkomst till för att påbörja ditt uppdrag.

SKICKA IN ANSÖKAN