MILAD MOHAMMADI

Milad Mohammadi föddes i Iran och växte upp i Sverige. Med diskriminering, utanförskap och familjens sorg som drivkraft bestämde sig Milad för att förändra situationen. Tidigt avklarade han sin dubbelexamen från universitetet i juridik och statsvetenskap – och blev Sveriges yngsta med denna merit 22 år gammal. Med sin passion för ledarskap, mångfald, integration och människans potential blev han Skandinaviens största och mest omtalade föreläsare i integration- och mångfaldsfrågor. Milad är en förebild för unga liksom äldre, i Sverige och i världen.