VÅR VISION

Vi arbetar med WHO:s definition av psykisk hälsa som utgångspunkt. God psykisk hälsa uppnås när individen upplever livets meningsfullhet, känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar och kan engagera sig i arbete och samhället. Forskning visar att vara i god psykisk och fysisk hälsa underlättar för ungdomar att hantera övergången från barndom till ungdom och senare vuxenlivet. Wake Me Up har en vision där vi vill bryta trenden med den ökade psykiska ohälsan, genom fokus på förebyggande och stärkande arbete hos dem som ännu inte har drabbats. Vår vision är att stärka Sveriges ungdomar och unga vuxna för att skapa en ljus framtid, med människor som har kraften att ta sig an de utmaningar som vi ställs inför.

STYRELSEN

Vi kommer från olika bakgrunder och skilda branscher, men har alla samma mål — att hjälpa unga framåt i livet. Styrelsen består av:

Kim Karhu

Lena Lyckenvik

Emma Rikewall

Emma Rikewall

Charlotte Ljung

Charlotte Ljung

Mikael Widlund

Michael Kristensson

Magnus Gnisterhed

Magnus Gnisterhed

Merlina Poljak Käll

Merlina Poljak Käll

KONTAKTA OSS