Personerna i klippet är statister.

Varmt tack till studenterna på Kaggeholms folkhögskola för ert professionella arbete!