Det finns en stor förvirring kring alla olika begrepp som används kopplat till mental hälsa. Vad är egentligen vad? Ja, först och främst så kan vi göra en sak tydlig. Mental hälsa, psykisk hälsa och välmående är i stort sett synonymt med varandra. Begreppen handlar om samma sak, alltså individens mående. Världshälsoorganisationen har en definition av psykisk hälsa som gör att det blir lättare att förstå vad det faktiskt handlar om. De förklarar begreppet såhär:

Som du säkert inser när du läser deras (något förkortade) definition av psykisk hälsa, så handlar det om att vara en välfungerande individ. Men, vart kommer psykisk ohälsa in i bilden då? Jo, det är just den frågan som gör att många blir förvirrade. För psykisk ohälsa och psykisk hälsa är nämligen två olika saker, även om begreppen touchar på varandra. Så låt oss försöka beskriva begreppet psykisk ohälsa.

I Sverige används begreppet väldigt brett och det finns ingen enhetlig och överenskommen definition ännu. Därför kan det vara fördelaktigt att dela in begreppet i två olika områden, nämligen psykisk sjukdom och psykiskt lidande.

Psykisk sjukdom:

Hälsotillstånd som involverar förändringar i emotion, tanke eller beteende, eller en kombination av dessa. Involverar bl.a. diagnoser som depression, schizofreni och ångest.” – American Psychiatric Association

Psykiskt lidande:

Känslor som ledsamhet och oro, vilka är normala reaktioner på påfrestande livshändelser. Det är ofta övergående men kan leda till psykisk sjukdom, särskilt om individen står utan socialt stöd och har ett lågt välmående.

Detta kan vara en av anledningarna till varför många unga nekas hjälp från vården, eftersom de inte har tillräckligt med symptom för en diagnos. Personen är inte sjuk, utan ”lider bara” just nu. (Jag ska dock inte gå in på varför många upplever att det är svårt att få hjälp trots sjukdom, det är en komplex och frustrerande fråga…)

Det kan vara en person som har gått igenom ett tufft uppbrott, bråkat med en nära vän eller missat en viktig tenta och därav mår dåligt och behöver prata med någon. Men vården finns inte tillgängliga för sådant stöd, eftersom det är en normal reaktion på en tillfälligt påfrestande livshändelse. Det är därför Wake Me Up finns, för att unga alltid ska ha någon att prata med. Samtalen kan alltså innefatta psykisk lidande, men även välmående och personlig utveckling!

Men räcker verkligen den här förklaringen? Nej, inte riktigt. För vart platsar psykisk hälsa in i bilden? Det är nämligen så att en person med psykisk sjukdom fortfarande kan uppleva ett god psykisk hälsa. För att förklara detta har vi skapat en bild som inspirerats av Mental Health Continuum Model (Keyes, C. L. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of health and social behavior).

Som ni ser i bilden kan du (väldigt förenklat) befinna dig i 4 olika stadier, på 2 olika skalor – Välmående-skalan och Psykisk sjukdom-skalan.

Optimalt välmående + Ingen psykisk sjukdom: Befinner du dig här är du en person som har ett starkt och stabilt välmående. Men kom ihåg, du är en människa som möter på utmaningar i livet, du upplever fortfarande psykiskt lidande då och då.

Minimalt välmående + Ingen psykisk sjukdom: Befinner du dig här kan du ha svårt att uppleva energi, glädje och meningsfullhet. Däremot har du inte tillräckligt med symptom för att diagnostiseras med en psykisk sjukdom. Om du befinner dig här finns det hjälp att få, för att öka ditt välmående. Du 16-25 år kan prata med en coach via Wake Me Up, kostnadsfritt såklart.

Minimalt välmående + Psykisk sjukdom: Befinner du dig här uppnår du kriterierna för att bli diagnostiserad med en psykisk sjukdom, det kan vara depression eller ångest till exempel. Samtidigt har du ett lågt välmående, vilket innebär att du förmodligen inte har fått den hjälp du behöver eller att du är på väg att testa dig fram tillsammans med din vårdkontakt.

Maximalt välmående + Psykisk sjukdom: Befinner du dig här har du blivit diagnostiserad med en psykisk sjukdom, men även fått hjälp att hantera den. Ofta krävs det medicinering och/eller terapi av något slag. Trots psykisk sjukdom finns alltså möjligheten att leva ett välmående liv där du får uppleva meningsfullhet och bidra till samhället.

Med detta så är det dock viktigt att påpeka om och om igen, oavsett vad, så kommer du alltid att uppleva psykiskt lidande. Livet är svårt och fullt med känslomässiga utmaningar, men det är helt ok. Du är inte ensam! Det är även vanligt att sväva lite fram och tillbaka på välmående-skalan, men det finns så mycket du kan göra för att påverka ditt välmående för att må bättre och uppleva en känsla av meningsfullhet. Tack vare forskning kan man dessutom bota vissa psykiska sjukdomar, depression är till exempel en diagnos som många har lyckats bli frisk från.

Wake Me Up arbetar alltså med välmående-skalan! Vi är ingen vårdinsats, vilket innebär att vi inte kan hjälpa dig med psykisk sjukdom. Däremot fokuserar vi på välmående, för att du ska få möjlighet att må bra och klara av de utmaningar du har framför dig! Tillsammans skapar vi mod, energi och mening för en hoppfull framtid!

Text skriven av Julia Karhu,verksamhetschef Wake Me Up