Mental Health Awareness Month startades år 1949 av organisationen Mental Health America, i syfte att belysa ämnet mental hälsa och minska stigmat kring psykisk ohälsa. Att förbättra och stärka sin mentala hälsa är något alla kan och bör göra, precis som att alla kan och bör ta hand om sin fysiska hälsa. Forskningen är nämligen tydlig, ett stabilt och starkt välmående minskar risken för att drabbas av psykisk ohälsa.

Wake Me Up kommer under hela maj månad lyfta ämnen som på ett eller annat sätt kan hjälpa dig att stärka ditt välmående. Det blir en hel månad till inspiration för att ta hand om både sig själv och andra. På tisdag kommer vi publicera ett inlägg om just begreppet mental hälsa, vad är det egentligen och vad är det vi i Wake Me Up fokuserar på i vårt arbete? Det vill du inte missa! Maj 2022, nu kör vi!