Även när du mår bra kan en coach vara till stor nytta på flera sätt. Genom coaching får du möjlighet att växa och utvecklas som person och samtalen kan då handla om dina mål, utvecklingsområden och ledarskap till exempel.

  1. Personlig Utveckling: En coach kan hjälpa dig att identifiera dina styrkor och potential för tillväxt. Du får möjlighet att komma fram till vad du faktiskt vill på riktigt och bygger upp din psykologiska motståndskraft, vilket kommer hjälpa dig att hantera framtida utmaningar.
  2. Framtidsplanering: En coach kan hjälpa dig att landa i hur du vill att din framtid ska se ut med dina personliga drömmar och ambitioner, även om du är nöjd med din nuvarande situation.
  3. Balans och Välmående: En coach kan hjälpa dig att upprätthålla en hälsosam balans mellan studerande/arbete och privatliv samt förbättra ditt övergripande välmående.
  4. Optimering: En coach kan hjälpa dig att optimera olika aspekter av ditt liv, inklusive karriär, hälsa, relationer och ledarskap, så att du kan nå nya nivåer av framgång. (Framgång = att du lever ditt liv så som du vill leva det, mede de förutsättningar du har!)
  5. Reflektion och Medvetenhet: När du mår bra är det ett optimalt tillfälle att reflektera över din nuvarande situation och öka din medvetenhet om dig själv. Det blir en investering för framtiden!

Kom ihåg att du alltid kan kontakta oss om du har frågor om coaching och om det är något som skulle passa dig. Som vanligt kan du som är 16-25 år ladda ner vår app och boka tid för gratis professionell coaching. Som ideell förening arbetar vi med att främja ungas välmående och skapa en plats för personlig utveckling, vi finns här för att vi bryr oss!