Idag vill vi tipsa om RetroRåd Uf som har skrivit en insiktsfull och inspirerande bok!

Vi är ett UF företag med namn RetroRåd UF som tillsammans har framställt ”Hjärtats dialog, generationer möts i ord”. 

Det är en bok där 19 seniorer har delat med sig av sina livserfarenheter och sin visdom i syfte att inspirera och stötta den yngre generationen. Dessa livsberättelser är indelade i kapitel med varierade teman där allt från relationer, till livets mening omtalas. För att främja självreflektion hos dig som läsare, har vi kombinerat historierna med tomma dagboksblad där du får en chans att låta tankarna flöda fritt. Vår vision är att föra vidare livets lärdomar genom att knyta samman generationer.

Följ oss gärna på Instagram: RetroradUF