Wake Me Up’s mission är att väcka ungas drömmar och hopp om framtiden och deras kraft att ta sig dit. För att vi ska ha möjlighet att arbeta främjande och göra skillnad för unga i hela Sverige är vi i stort behov av stöd från partners. Därför vill vi rikta ett stort tack till Metric Accounting som har valt att ingå partnerskap med oss år 2024.

Metric Accounting har en vision att skapa tid och trygg ekonomi för alla ägarledda företag, med ambitionen att tillsammans med företagaren skapa värde och utveckla företaget. De hjälper idag upp till 700 företag i olika branscher.

Vi på Wake Me Up är otroligt glada och tacksamma att de även väljer att stötta Sveriges unga till möjligheten att boka gratis coachande samtal.

Ett varmt tack till Metric Accounting för ert stöd, vi främjar ungas välmående tillsammans!

Wake Me Up besökte Metric Accounting med en presentation om välmående.