Nicklas, som är både WMU-agent och coach hos oss, finns tillgänglig för föreläsningar om välmående i Stockholm med omnejd.

Varför är du med i WMU?

”Folkhälsan är i själva verket grunden och på den beror hela folkets lycka och dess kraft som nation.” Ett väldigt bra citat och med tanke på den ökade psykiska ohälsan känns det fantastisk att vara med i Wake Me Up som arbetar förebyggande med att stärka den psykiska hälsan. Jag får en möjlighet att nå ut och hålla föreläsningar för ungdomar, skolor och idrottsföreningar om psykisk hälsa och det är berikande att hjälpa och coacha ungdomar individuellt. Kunna ge ungdomar metoder och redskap för att få energi och mod att skapa ett meningsfullt liv med mindre stress och ökad självkännedom.

Vilka råd hade du gett till dig själv som ung vuxen?

Att det är okej och helt naturligt att vara ledsen och känna sorg vid alla typer av förluster.

Att ingen föds med talang utan det krävs hårt arbete, passion och tålamod för att bli riktigt bra på någonting. Våga visa dig sårbar och ha mod att be om hjälp.

Vilket är ditt bästa tips för ett starkt välmående?    

Lev närvarande här och nu. Fokusera på det du kan påverka och jämför dig aldrig med andra. Gör det du älskar och älska det du gör.