Wake Me Up har idag över 100 coacher i Sverige och Norge som ställer upp med sin profession ideellt. Här får ni träffa Madeleine Björding som berättar varför hon bidrar till Wake Me Up.

Varför är du med i WMU?

Att vara ung i dagens samhälle är inte alltid lätt, gärna ska man vara högpresterande och se ut på ett visst sätt. Alla förväntningar, krav och ideal kan leda till en inre stress och utmynna till psykisk ohälsa. Genom mitt coachande vill jag stärka den psykiska hälsan genom att hjälpa den enskilde att utvecklas, ge stöd och vägledning i vardagen samt hjälp med att sätta ord på sina tankar och känslor. Vidare vill jag stärka dagens unga för att de ska hitta sin inre styrka att göra de val som de vill ta i livets olika situationer.

Vilka är dina bästa tips för ett starkt välmående?

Prioritera dig själv för den viktigaste personen i ditt liv är DU! Befinn dig i en miljö där du trivs tillsammans med människor som ger dig energi. Lämna mobilen hemma, packa picknickkorgen och tillbringa tid i skogen eller vid havet. Försök vara närvarande, kanske hör du fåglarna kvittra, känner doften av barr eller ser hur en ekorre hoppar från en gren till en annan?