Vem är du? 

Jag heter Julia Karhu och är utbildad psykologisk coach. Är en nörd inom ämnet psykologi och då främst forskningen inom välmående. Jag brinner för att skapa ett samhälle med stark psykisk hälsa och det är därför jag engagerar mig i Wake Me Up. Jag tror på främjande och förebyggande arbete, främst hos unga vuxna, för att den psykiska ohälsan ska minska i samhället i framtiden. 

 

Vad är egentligen psykisk hälsa? 

Wake Me Up utgår från världshälsoorganisationens definition av psykisk hälsa, vilket innebär att det är ett tillstånd av välbefinnande där individen upplever livets meningsfullhet, känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar och kan engagera sig i arbete och samhället. Det innebär att psykisk hälsa är så mycket mer än vad många kanske tror! 

Men vad är psykisk ohälsa då? 

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som innefattar alltifrån lättare psykiska besvär till psykisk sjukdom. Psykisk hälsa, eller välmående, behöver dock inte innebära frånvaro av psykisk ohälsa. Det finns många som idag lever med psykisk ohälsa och som samtidigt kan uppleva ok psykisk hälsa. Wake Me Up arbetar inte med psykisk sjukdom utan hänvisar till vården, ungdomsmottagningen eller andra ideella organisationer som specialiserar sig i dessa frågor. På Wake Me Up arbetar vi främst med välmående och personlig utveckling, vilket främst passar individer som inte lider av svår psykisk sjukdom. 

 

Vilket råd hade du gett till dig själv som 19-åring? 

Vårda dina relationer och fortsätt drömma stort! Hade Wake Me Up funnits när jag var 19 år hade jag definitivt vunnit mycket på att boka coachingsamtal. Det är en fantastisk möjlighet och investering i sitt liv. Oavsett om man mår bra, har en dålig dag eller börjar känna sig nedstämd så kan coaching vara till enorm hjälp för sin personliga utveckling. En coach kan även uppmärksamma om man istället skulle behöva hjälp från en psykolog. Jag vill rekommendera alla mellan 16–22 år som vill utvecklas att boka tid med en coach!